LAHOFER Aktuálně INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KONCERTU
29. 06. 2021

Informace ke koncertu

Žádáme návštěvníky koncertu, aby dodržovali mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN s účinností od 14.6.2021:

Vstup do prostor akce pouze po předložení potvrzení:  
RT-PCR vyšetření ne starší než 7 dní  
POC (Ag. test) vyšetření ne starší než 72 h  
 Očkováni proti onemocnění Covid-19
- po aplikaci první dávky nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní pokud nebyla aplikována druhá dávka
- po aplikaci první dávky nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců pokud byla aplikována druhá dávka
- po aplikaci jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců návštěvník prodělal onemocnění Covid-19, laboratorní potvrzení nesmí být starší než 180 dní od jeho vydání          

NEMÁTE NIC Z TOHO? NEVADÍ! 
  • u vstupu bude připravené čestné prohlášení, kde svým podpisem potvrdíte, že jste otestovaní a negativní
Na akci se může stát a zpívat a konzumace povolená! 

Prosíme o ohleduplnost k druhým, snažte se dodržovat odstup od druhých alespoň 2 metry.       
   
Dbejte zvýšené hygieny při návštěvě toalet, používejte desinfekci a častěji si myjte ruce.  
      
Přísný zákaz vnášení alkoholických nápojů a jídla.    
      
Na místě je zajištěn dozor proškolené pořadatelské služby. Prosím, respektujte jejich doporučení.

V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních potíží se, prosím, obraťte na pořadatelskou službu u vstupu.  

V případě evakuace, prosím, dodržujte pokynů pořadatele.      

CHOVEJME SE, PROSÍM, ZODPOVĚDNĚ! ​