Vinařství Lahofer
Vinařská obec Vrbovec

Vinařská obec Vrbovec

Rezervace ochutnávky vín

Zavřít
Vyberte rezervaci

První písemná zmínka o obci Vrbovec pochází z roku 1137. V roce 1230 se ve Vrbovci na pozvání louckých premonstrátů usadili němečtí kolonisté z rýnské oblasti, kteří s sebou přinesli vinnou révu. Roku 1580 se připomíná ves Vrbovec jako pustá, už v roce 1620 po bitvě na Bílé hoře ale příliv německých kolonistů opět zesiluje. Na celou oblast však poté dolehla tíha třicetileté války, kdy Znojmo obsadili Švédové a během svého krátkého pobytu vypálili široké okolí. Dalšími katastrofami v životě Vrbovce byla srážka Rakušanů s Napoleonem v roce 1809, epidemie cholery v roce 1866 a povodeň o deset let později. 

Dnes patří Vrbovec mezi nejvýznamnější vinařské obce Znojemské vinařské podoblasti s krásnými sklepními uličkami, řadou sakrálních staveb, přírodní lokalitou Ječmeniště či areálem československého opevnění budovaného v letech 1935 - 1938 a zahrnujícího dva pěchotní sruby a dva objekty lehkého opevnění, takzvané řopíky. 

Dnes již zaniklá osada Ječmeniště vznikla v roce 1787 na místě zpustlého dvora na panství patřícím k Louckému klášteru. Z původních čtyřiadvaceti obyvatel se do roku 1834 rozrostla na pětatřicet domů, které obývalo sto padesát lidí. Roku 1886 byla v Ječmeništi otevřena škola, do které chodilo více než třiačtyřicet žáků. V roce 1900 mělo již Ječmeniště přes dvě stě šedesát obyvatel. Ječmeniště žilo svým životem až do roku 1948, kdy kvůli nástupu komunistů k moci, uzavření hranic se sousedním Rakouskem a pádu železné opony začalo jeho vysídlování. Osada byla nakonec totalitní mocí zcela zlikvidována.

Viniční trať Lampelberg, Šác, Dolina, Vinná hora a waldbergV okolí vinného hrádku Lampelberg se rozkládá několik viničních tratí, a to Lampelberg, Šác, Dolina a Vinná hora. Zvláště svahy v okolí hrádku byly v minulosti využívány také jako pastviny pro ovce, kozy a skot. Po druhé světové válce tu však v souvislosti s vysídlením obce Ječmeniště po uzavření hranic došlo k ukončení pastevectví. Na svazích v okolí Lampelbergu se ale dosud zachovalo terasování jako pozůstatek socialistického zemědělství. Protože lokalita patřila a stále patří mezi vyhlášené viniční polohy, proběhl zde i pokus o výsadbu vinic na svazích přímo pod Lampelbergem. Do dnešních dnů se místy zachovaly staré hlavy révy. Úzké a obtížně přístupné terasy ale byly relativně brzy opuštěny pro nerentabilnost. 

Na 119 hektarech vinohradů v okolí hrádku pěstuje dnes firma Vinice LAHOFER především odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Rulandské modré, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé a Svatovavřinecké, ze kterých vznikají výtečná přívlastková vína. Kromě těchto nejčastějších odrůd se ale na svazích v okolí Lampelbergu daří i odrůdám Müller Thurgau, Tramín červený, Neuburské, Muškát moravský, Sauvignon, Zweigeltrebe, Merlot, Rulandské bílé, Veltlínské červené rané či Chardonnay.

Viniční trať Lampelberg 

Nejvyšší kóta: Ovčí vrch, 292 m.n.m. 
Nejnižší kóta: Místní označení "Ivanka", 250 m.n.m. 

Odrůdová skladba

Chardonnay 1,6 ha Panonia Kincse 0,7 ha    
Merlot     2,5 ha Rulandské modré 8,0 ha    
Modrý Portugal 1,4 ha Rulandské šedé 5,3 ha    
Muškát moravský 1,0 ha Ryzlink rýnský 14,1 ha    
Neuburské 2,4 ha Svatovavřinecké 1,0 ha    
 
CELKEM VÝMĚRA 38,0 haViniční trať Šác

Nejvyšší kóta: 290 m.n.m. 
Nejnižší kóta: 260 m.n.m. 

Odrůdová skladba

Müller Thurgau     4,7 ha Svatovavřinecké 1,3 ha    
Muškát moravský 1,1 ha Tramín červený 2,1 ha    
Muškát žlutý 1,5 ha Veltlínské červené rané 1,7 ha
Rulandské šedé 1,2 ha Veltlínské zelené 13,7 ha    
Sauvignon 4,9 ha        
 
CELKEM VÝMĚRA 31,9 haViniční trať Dolina

Nejvyšší kóta: 260 m.n.m. 
Nejnižší kóta: 235 m.n.m.

Odrůdová skladba

Müller Thurgau 3,2 ha Veltlínské zelené 4,1 ha    
Neuburské     3,4 ha        
Rulandské bílé 4,4 ha        
Rulandské šedé 1,1 ha        
Ryzlink vlašský     5,7 ha        
 
CELKEM VÝMĚRA 22,1 haViniční trať Vinná hora

Nejvyšší kóta: Vinný vrch, 294 m.n.m. 
Nejnižší kóta: 260 m.n.m. 

Odrůdová skladba

Pálava 1,0 ha        
Rulandské modré     2,6 ha        
Sauvignon 0,6 ha        
Tramín červený 3,2 ha        
Veltlínské zelené     4,0 ha        
 
CELKEM VÝMĚRA 11,4 haviniční trať Waldberg

Nejvyšší kóta: 246 m.n.m.
Nejnižší kóta: 230 m.n.m.

Odrůdová skladba

André 1,3 ha        
Rulandské modré 3,1 ha        
Ryzlink vlašský 4,3 ha        
Svatovavřinecké 3,0 ha        
Zweigeltrebe 2,5 ha        
 
CELKEM VÝMĚRA 14,2 ha