Vinařství Lahofer
Vinařská obec Olbramovice

Vinařská obec Olbramovice

Rezervace ochutnávky vín

Zavřít
Vyberte rezervaci

Obec Olbramovice je uvedena už v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 ji vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim povoleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově. 

Za pánů z Mírova byla v obci ve druhé třetině 16. století vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdně gotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího. 

V Olbramovicích má svou dlouhou tradici vinařství, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827 či právo šenkovat domácí vína udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic .

Vinice Leskoun, na vyhlídce, olbramovická hora a u SV. MichalaJednou z nejzajímavějších poloh v okolí Olbramovic je viniční trať Leskoun. Pohled na ni rámují ostré hrany stejnojmenného žulového kopce. Leskoun míval tři vrcholy a dosahoval nadmořské výšky 388 metrů. V době bronzové a železné se na vrcholu rozkládalo opevněné hradiště. V posledním půlstoletí byl však památný vrch téměř celý odtěžen a proměnen v surovinu, která byla použita na nedaleké gigantické stavby dalešické přehrady a dukovanské elektrárny.

Vinice Leskoun

Nejvyšší kóta: Přírodní památka Šidlovy skalky, 330 m.n.m. 
Nejnižší kóta: 236 m.n.m.

Odrůdová skladba

Müller Thurgau 4,2 ha
Rulandské bílé 3,9 ha  
Svatovavřinecké 7,9 ha  
Veltlínské červené rané 1,5 ha  
Veltlínské zelené 7,8 ha  
 
CELKEM VÝMĚRA 25,2 haVinice Na vyhlídce

Nejvyšší kóta: 230 m.n.m. 
Nejnižší kóta: 225 m.n.m.

Odrůdová skladba

Frankovka 7,4 ha  
Rulandské bílé 3,3 ha  
Rulandské šedé 1,6 ha  
Ryzlink vlašský 2,7 ha  
 
CELKEM VÝMĚRA 15,0 haVinice Olbramovická hora 

Nejvyšší kóta: Místní označení "Nad dráhou", 332 m.n.m. 
Nejnižší kóta: 259 m.n.m.

Odrůdová skladba

André 2,8 ha  
Muškát moravský 4,0 ha  
Ryzlink rýnský 3,0 ha  
Veltlínské červené rané 2,9 ha  
Veltlínské zelené 9,6 ha  
 
CELKEM VÝMĚRA 22,3 haVinice u Sv. michala

Nejvyšší kóta: Přírodní památka U Michálka, 278 m.n.m. 
Nejnižší kóta: 245 m.n.m

Odrůdová skladba

Pálava 0,8 ha  
Sauvignon 0,7 ha  
Siegerrebe 0,2 ha  
Svatovavřinecké 1,6 ha  
 
CELKEM VÝMĚRA 3,3 ha