Vinařství Lahofer
Vinařská obec Hostěradice

Vinařská obec Hostěradice

Rezervace ochutnávky vín

Zavřít
Vyberte rezervaci

Nejstarší doložené osídlení oblasti Hostěradic je asi z 6. tisíciletí až 4800  let př.n.l. Z této doby se našly v polní trati "Teichmuhlen" - dnešní polní tratě Rybník a U kravína - kamenné nástroje kultury s lineární keramikou. Vedla tudy i pravěká obchodní stezka, o čemž svědčí významný nález skladu bronzu z pole Schrankenfeld na dnešní polní trati Za vrbákem.

První písemné zprávy o Hostěradicích pocházejí z počátku 2. tisíciletí. Z původně samostatných tří obcí Hostěradice, Chlupice a Míšovice se nejdříve v písemných pramenech zmiňují Hostěradice, které za moravského markraběte Vladislava získal v letech 1197-1222 Loucký klášter. Výklad názvu obce Hostěradice znamená ves lidí Hostěradových, obec je v pramenech citována i jako Hostěhradice, tedy "hrad pro hosty". Řád německých rytířů dostal část Hostěradic v roce 1237 od majitele celé obce - tím byl český král Václav I. Členové řádu povětšinou pocházeli z Dolních Rakous a byli pod ochranou panovnického rodu. Už tehdy měli největší příjmy z prodeje vína. V Hostěradicích se řád udržel až do roku 1486.

Proti různým náhlým přepadům rabujících vojsk budovali Hostěradičtí podzemní chodby, v tom navazovali na starší chodby. Ty se dodnes pod Hostěradicemi nacházejí, hlavně na kopci, ve středu kopce jsou již zasypány. Podle pověsti měly být v Hostěradicích do podzemí zakopány i zlaté varhany z hostěradického kostela. Ti, kdo znali jejich tajný úkryt, přišli prý o život. A podle pověsti jsou tak varhany schovány dodnes.

Viniční trať Volné poleViniční trať Volné pole se nachází vpravo při cestě z Miroslavi do Hostěradic v nadmořské výšce 270 až 330 metrů nad mořem. Svou rozlohou zhruba 150 hektarů je největší viniční tratí Znojemska. Díky černozemní hlinito-písčité půdě tvořené zvětralinami amfibolitů na spraši Kulmského pískovce Českého masivu, jižní až jihovýchodní expozici svahů a lesnímu porostu chránícímu místo od severu se tu daří především Veltlínskému zelenému, Ryzlinku rýnskému, Rulandskému bílému, Sauvignonu, ale i Svatovavřineckému a Zweigeltrebe.

Vinohrady nad Hostěradicemi ale rodí i hrozny méně častých odrůd, jakými jsou třeba Alibernet, Blauburger, Dornfelder či Merlot. Volné pole patří k viničním tratím I. kategorie, réva tu roste při průměrné roční teplotě 8,8°C a ročním objemu srážek přes 500mm.

Nejvyšší kóta: Miroslavský vrch, 339 m.n.m.

Nejnižší kóta: 268 m.n.m.

Odrůdová skladba

Muškát Ottonel 0,1 ha André 0,9 ha Blauburger 1,2 ha
Cabernet Sauvignon 0,1 ha Dornfelder 2,3 ha Sauvignon 5,2 ha
Chardonnay 0,4 ha Ryzlink vlašský 1,8 ha Müller Thurgau 13,7 ha
Muškát moravský 6,0 ha Neuburské 2,0 ha Pálava 7,8 ha
Rulandské bílé 3,1 ha Rulandské modré 4,3 ha Ryzlink rýnský 11,6 ha
Svatovavřinecké 29,5 ha Tramín červený 0,1 ha Veltlínské zelené 31,0 ha
Zweigeltrebe 7,0 ha Restrukturalizace  15 ha    
 
CELKEM VÝMĚRA 143,1 ha