Vinařství Lahofer
Vinařská obec Hrádek

Vinařská obec Hrádek

Rezervace ochutnávky vín

Zavřít
Vyberte rezervaci

Archeologické nálezy z okolí Hrádku dokládají lidské osídlení území již v pravěku. Existují archeologické nálezy z doby kamenné, železné a bronzové. 

Se vznikem přemyslovského království se stává řeka Dyje jižní hranicí. Český kníže Břetislav I., vládnoucí v letech 1034 - 1055, vybudoval na přechodech řeky Dyje řetězec tvrzí - Hradů, mezi nimi i tvrz "NAGRADKU". První zmínka tohoto místního názvu je v historických pramenech datována rokem 1045. K roku 1046 se váže první zmínka o románské rotundě svatého Oldřicha, která je v těsném sousedství stávajícího kostela sv. Petra a Pavla. Roku 1342 byl již Hrádek údajně městečkem. V roce 1785 bylo potvrzeno městu Hrádku právo konat výroční trhy. 

Vinařská tradice obce sahá až do 11. století, písemná zmínka připomínající vinice v Hrádku pochází z roku 1052. Jako viničné trati slouží Vinohrady, Ke Křídlůvkám a Pustina. Koncem minulého století došlo v obci ke stagnaci vinařství. Rozpad státního statku a zejména kruté mrazy v polovině 90. let, kdy většina vinic v katastru vymrzla, znamenaly pro vinařství v obci těžkou ránu. 

Po roce 2000 se ale situace pozvolna mění k lepšímu - mladí vinaři založili nové vinice s integrovanou produkcí a zavedli moderní technologie výroby vín. Veltlínské zelené a Muškát moravský, které jsou dominantními odrůdami v obci, se stávají mezi vinařskými odborníky i konzumenty vína pojmem.

Viniční trať Vinohrady ke KřídlůvkámDevadesátá léta minulého století vinařství v Hrádku příliš nepřála, a to i proto, že mnoho vinic vymrzlo. Po roce 2000 ale pěstování révy v obci opět chytilo dech. Na trati Vinohrady ke Křídlůvkám se objevil Ryzlink rýnský, jinak ve výsadbách převládá spíše Veltlínské zelené a Muškát moravský. Vinná réva tu roste v nadmořské výšce 195 až 203 metrů nad mořem a při průměrných ročních teplotách 9°C. 

Geologický původ je charakterizován štěrkopískovými terasami Dyje a sprašemi Karpatské předhlubně. Název tratě nese kromě obecného názvu Vinohrady také místní určení. Křídlůvky jsou totiž obec, která sousedí s Hrádkem a leží asi 20 kilometrů jihovýchodně od Znojma. 

Nejvyšší kóta: 200 m.n.m. 
Nejnižší kóta: 200 m.n.m. 

Odrůdová skladba

Muškát moravský 2,6 ha  
Ryzlink rýnský 5,4 ha  
Veltlínské zelené 1,9 ha  
 
CELKEM VÝMĚRA 9,9 ha